ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

 

Εταιρικό Προφίλ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε, είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες εμπορίας, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και προέκυψε από την απορρόφηση του μεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε, το 2000. Είναι η βασική και μεγαλύτερη Εταιρεία του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ AE, συνεχιστής της μακράς παράδοσης του Ομίλου στην κατεργασία και τη διανομή χαλυβουργικών προϊόντων, που ξεκίνησε στον Πειραιά το 1945, με στόχο την κατάκτηση κορυφαίας θέσης μεταξύ των σιδηρεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας. Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον όμιλο και την εταιρία, μπορείτε να επισκεφτείτε το web site της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (www.bitros.gr)